Paduarsana

Berbagi Tentang Semua Hal

Pujawali Ring Pura Luhur Batukaru


Pura Luhur Batukau sané wénten ring wewidangan Désa Adat Pakandelan rumasuk Pura Sad Kahyangan Jagat Bali sané magenah ring Kabupatén Tabanan. Ring Pura Luhur Batukau puniki pacang kalaksanayang Karya Pujawali sané sampun kamargiang ngawit rahina Buda Umanis Julungwangi (15/8).

Éédan Karya Pujawali sané pacang kalaksanayang inggih punika ring rahina Buda Umanis Julungwangi ngantos rahina Redite Paing Dungulan tanggal 15-25 Agustus 2012 sané sampun lintang, nglaksanayang pakaryan : matetuasan, makarya pénjor, pelapah, miwah sané lianan.

  • Ring rahina Anggara Wagé Dungulan tanggal 28 Agustus 2012 : ngelada miwah para Pemangku ngawastranin pelinggih sami.
  • Rahina Buda Kliwon Dungulan tanggal 29 Agustus 2012, upacara sané kalaksanayang inggih punika : perangkatan Ida Bhatara rauh saking Balé Agung Désa Wongaya Gedé, makarya Gayah Padudusan, pakelemigian, Caru Pancasanak, nuur Ida Bhatara Malinggih ring Balé Singasari, miwah pasiraman di Kumba.
  • Nglantur ring rahina Wraspati Umanis wuku Dungulan tanggal 30 Agustus 2012 : nyayagaang Padudusan Agung, makarya Gayah Upakara, Ida Bhatara munggah, nganteb pujawali, mategak gedé, miwah marebu kulak.
  • Ring rahina Sukra Paing wuku Dungulan ngantos Saniscara Pon Dungulan tanggal 31 Agustus ngantos tanggal 1 September 2012, Ida Bhatara nyejer.
  • Tanggal 2 September rahina Redite Wagé Kuningan : Ida Bhatara turun saking yoga maliggih ring Balé Singasari, lantur nunas baos ring Balé Agung, miwah mabiasa.
  • Pamuput karya ring rahina Soma Kliwon Kuningan tanggal 3 September 2012 kalaksanayang upacara : mupuk kembang, ngaturangn pengeremek, perangkatan Ida mawali ring Balé Agung Désa Wongaya Gedé, ngelukar miwah ngaturang Guru Piduka.

Sakadi punika éédan karya pujawali ring Pura Luhur Batukau sané pacang kamargiang ngawit rahina Buda Umanis Julungwangi ngantos rahina Soma Kliwon Kuningan.

Sumber: Bali Post, Orti Bali. Soma, 26 Agustus 2012 | Éédan Karya Pujawali Pura Luhur Batukau

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: