Paduarsana

Berbagi Tentang Semua Hal

Tag Archives: doa sarana banten

Tata Cara dan Mantram Banten Pejati


Banten Pejati adalah sekelompok banten yang dipakai sarana untuk menyatakan rasa kesungguhan hati kehadapan Hyang Widhi dan manifestasiNya, akan melaksanakan suatu upacara dan mohon dipersaksikan, dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan. Banten pejati merupakan banten pokok yang senantiasa dipergunakan dalam Panca Yadnya. Dibawah ini adalah Tata Cara menghaturkan Banten Pejati beserta Mantramnya.

Image by: Halo Pejati

Menyalakan dupa: 

Om Ang dupam samarpayami ya namah svaha

Artinya: Ya Tuhan, hamba puja Engkau dalam sinar suciMu sebagai Brahma, pengantar bhakti hamba kepadaMu.

 

Menghaturkan dupa:

Om Ang dupa dipastra ya namah svaha

Artinya: Ya Tuhan, hamba puja Engkau sebagai Brahma, hamba mohon ketajaman sinar sucimu dalam menyucikan dan menjadi saksi sembah hamba kepadaMu.

Membersihkan bunga dengan asap dupa:

Om puspa danta ya namah svaha

Artinya: Ya Tuhan, sucikanlah kembang ini dari segala kotoran.

Upatti

Upatti ini dilaksanakan untuk membersihkan diri kita, agar dalam melaksanakan pemujaan nanti kita bisa memberikan energi yang bagus terhadap tempat dimana kita akan memuja sehingga bisa memberikan vibrasi yang bagus adapun tahap-tahap yang mesti dilaksanakan dalam melakukan Upatti antara lain :

Asana

Sikap tangan di depan hulu hati dengan sikap deva pratistha

Om Prasada Sthiti Sarira Siva Suci Nirmala ya namah svaha

Karasodana

Om Sodha mam svaha

Om Ati Soddha mam svaha

Pranayama

Tarik nafas : Om Ang namah

Tahan nafas : Om Ung namah

Buang nafas : Om Mang namah

Tangan diatas ubun-ubun dengan sikap Anjali dengan maksud kita memuja Hyang Widhi dengan tulus sehingga kita bisa mendapatkan keheningan pikiran.

Om Hrang Hring Sah Parama Siva Aditya ya namah svaha

Mensucikan bunga dan dupa

Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha, dengan maksud untuk membersihkan sarana dan prasarana yang kita pergunakan dalam memuja Hyang Widhi.

Dupa : Om Ang Dhupa Dipastra ya namah svaha

Bunga : Om Puspa Danta ya namah svaha

Mensucikan Air I

Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha, dengan maksud untuk memohon kepada Devi Gangga agar membersihkan air ini dari segala kekotoran.

Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)

Om Hrang Hring Sah Parama Siva Gangga Tirtha Amerta ya namah svaha

Mensucikan Air II

Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha, supaya Siva membersihkan air ini dari segala kekotoran.

Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)

Om Siva Amertha ya namah svaha

Lalu bunga dimasukkan ke dalam air

Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha, supaya Sadasiva membersihkan air ini dari segala kekotoran.

Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)

Om Sadasiva Amertha ya namah svaha

Lalu bunga dimasukkan ke dalam air

Tangan di depan hulu hati dengan sikap deva pratistha, supaya Paramasiva membersihkan air ini dari segala kekotoran.

Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)

Om Paramasiva Amertha ya namah svaha

Lalu bunga dimasukkan ke dalam air

Mempersembahkan Upakara

Astra Mantra

Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha

Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)

Om Hung Hrah Phat Astra ya namah

Om Atma Tattvatma Suddha mam svaha

Om Ksama Sampurna ya namah svaha

Om Shri Pasupataye Hung Phat

Om Shriam bhavantu

Sukham Bhavantu

Purnam Bhavantu ya namah svaha

Bunga di buang ke depan

Memepersembahkan dupa

Dupa dipegang dengan kedua tangan di depan hulu hati

Om Ang Brahma Sandhya Namah, Om Ung Visnu Sandhya Namah

Om Mang Isvara Tri Purusa Ya namah svaha

Mantra Pejati ( Daksina, Ajuman, Katipat Kelanan )

Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha

Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)

Om Siva sutram yajna pavitram paramam pavitram

Prajapatir yogayusyam

Balam astu teja paranam

Guhyanam triganam trigunatmakam

Om namaste bhagavan Agni

Namaste bhagavan Harih

Namaste bhagavan Isa

Sarva bhaksa utasanam

Tri varna bhagavan Agni Brahma Visnu Mahesvara

Saktikam pastikanca raksananca saiva bhicarukam.

Om Paramasiva Tanggohyam Siva Tattva Parayanah

Sivasya Pranata Nityam Candhisaya Namostute

Om Naividyam Brahma Visnuca

Bhoktam Deva Mahesvaram

Sarva Vyadi Na Labhate

Sarva Karyanta Siddhantam.

Om Jayarte Jaya mapnuyap

Ya Sakti Yasa Apnoti

Siddhi Sakalam Apnuyap

Paramasiva Labhate ya namah svaha

Bunga di buang ke depan (arah Banten) lalu diperciki tirtha

Mantra Canang Sari

Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha

Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)

Om tamolah panca pacara guru paduka bhyo namah swaha

Om shri Deva Devi Sukla ya namah svaha

Bunga di buang ke depan (arah Banten)

Mantra ngayabang upakara

Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha

Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)

Om Deva Bhatyam Maha Sukham

Bojanam Parama Saamerthan

Deva Baksya Mahatustam

Boktra Laksana Karanam

Om Bhuktyantu Sarva Ta Deva

Bhuktyantu Triloka Natha

Sagenah Sapari Varah Savarga Sada Sidha Sah

Om Deva Boktra Laksana ya namah

Deva Tripti Laksana ya namah

Treptya Paramesvara ya namah svaha

Bunga di buang ke depan (arah Banten)

Mantra Panyeneng/Tehenan/Pabuat

Penyeneng dipegang dengan kedua tangan didepan hulu hati

Om Kaki panyeneng Nini Panyeneng

Kajenengan denira Sanghyang Brahma Visnu Iswara Mahadeva

Surya Chandra Lintang Teranggana

Om shri ya namah svaha.

Isi penyeneng ditaburkan ke depan (arah Banten)

Mantra Peras

Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha

Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati)

Om Panca wara bhawet Brahma

Visnu sapta wara waca

Sad wara Isvara Devasca

Asta wara Siva jnana

Omkara muktyate sarva peras prasidha siddhi rahayu ya namah svaha.

Bunga di buang ke depan (arah Banten) lalu diperciki tirtha

Pemercikan Tirtha ke semua upakara

Om Pertama Sudha,

Dvitya Sudha

Tritya Sudha

Caturti Sudha

Pancami Sudha

Sudha Sudha Variastu Ya namah svaha.

Om Puspam Samarpayami

Om Dupam Samarpayami

Om Toyam Samarpayami

Sarva Baktyam Samarpayami

Mantra Segehan

Tangan didepan hulu hati dengan sikap deva pratistha

Om Puspa Danta Ya namah svaha (dalam hati)

Om Atma Tattvatma suddha mam svaha

Om svasti-svasti sarva bhuta suka pradhana ya namah svaha

Om shantih shantih shantih Om.

Bunga di buang ke depan (arah segehan) lalu diperciki tirtha

Mantra Metabuh Arak Berem

Sambil mengucapkan mantra sambil menuangkan petabuhan

Om ebek segara, ebek danu

Ebek banyu premananing hulun ya namah swaha.

Terima kasih: Halo Pejati, Input Bali

Artikel lain:

 1. Doa Sarana Banten
 2. Doa sehari-hari agama Hindu
 3. Doa Matirtha, Masekar, Mabija
 4. Membiasakan berdoa untuk anak-anak

Doa Sarana Banten


Setiap hari sebagai umat Hindu menghaturkan persembahan kehadapan Sang Hyang Widhi Wasa dengan berbagai manifestasiNya. Persembahan yang kita haturkan itulah kita kenal dengan Bebantenan atau Banten.

mebanten

Image by: Sastra Bali

Banten terdiri dari bahan pokok: daun, bunga, buah, air dan api. Seperti penjelasan dalam artikel sebelumnya banten mempunyai fungsi penting sebagai sarana upacara bagi umat Hindu, dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan banten pun ada Do’a-do’a yang wajib diucapkan untuk melengkapi upacara yang dilakukan. Berikut adalah Doa-doa yang ada kaitannya dengan sarana banten:

 1. Nunas lugra, Om ksama swamam mahadewa ya namah swaha.
 2. Doa membersihkan bekas banten sebelumnya, Om sri suketing busandari, katempuh muksah alah anyar ya namah.
 3. Doa memasang plawa, gantungan dll, Om kalasa gumelar, sarwa suci sukla ya namah swaha.
 4. Doa ngunggahang canang sari, sarwa banten: Om ta molah panca upacara guru paduka ya namah swaha.
 5. Doa ngunggahang dupa; Om ang dupa dipastra ya namah swaha.
 6. Doa ngaturang toya anyar; Om pakulun bhatara, ngulun angaturaken tirtha andawasuh tangan mwang suku ya namah swaha.
 7. Doa ngaturang segehan putih kuning di natar atau dibawah sanggah; Om sarwa bhuta preta byo namah.
 8. Doa ngaturang segehan agung, ditengah natar pekarangan, halaman rumah; Om sarwa kala preta byo namah.
 9. Doa ngaturang segehan manca warna, dilebuh, pemedal, pintu gerbang pekarangan rumah atau diperempatan jalan; Om sarwa durgha preta byo namah.
 10. Doa pada tiap2 segehan dengan metetabuh; Om ibek segara, ibek danu, ibek bayu premananing hulun.
 11. Ngayabang dupa/pasepan; Om agnir agnir, jyotir jyotir, om dupam samarpayami.
 12. Doa nyiratang toya anyar/tirtha; Om mang parama siwa amertha ya namah swaha.
 13. Doa ngayabang atau ngaturang banten; Om dewa amukti sukam bhawantu, namo namah swaha.
 14. Ngelungsur tirtha; Om suksma sunya sangkanira, suksma sunia paranira.
 15. Ngetisang toya anyar/tirtha; Om, mang parama siwa ya namah swaha.
 16. Ngelungsur bebanten; Om suksma sunia lebar ya namah swaha.
 17. Yadnya sesa (mejot/mesaiban) kepada Dewa-dewi, di tempat air, api, nasi dan surya; Om atma tat twatma sudhamam swaha. Swasti swasti sarwa dewa sukha pradhana ya namah swaha.
 18. Yadnya sesa (mejot/mesaiban) kepada bhuta, yaitu di pertiwi/tanah; Om atma tat twatma sudhamam swaha. Swasti swasti sarwa bhuta,kala,durgha sukha pradhana ya namah swaha.
 19. Doa memulai makan; Om anugraha amrtha sanjiwani ya namah swaha.

Menghaturkan banten tidak hanya sekedar meletakkan banten yang kita persembahkan untuk Hyang Widhi tapi dalam setiap persembahan yang kita lakukan dengan sarana banten hendaknya diikuti dengan Doa-doa agar apa yang kita persembahkan tidak menjadi yadnya yang sia-sia.

artikel lain: Doa Sehari-hari agama Hindu

%d bloggers like this: